15/09/14
Εγκαινιάζουμε σήμερα τη νέα καμπάνια μας με τίτλο «Σκέψου αλλιώς», η οποία στοχεύει στην προώθηση μιας νέας αντίληψης για την οργάνωση και λειτουργία τόσο των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων όσο του ίδιο
28/08/14

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνει τέλος στο άγχος και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας ζωής.

15/09/14
Εγκαινιάζουμε σήμερα τη νέα καμπάνια μας με τίτλο «Σκέψου αλλιώς», η οποία στοχεύει στην προώθηση μιας νέας αντίληψης για την οργάνωση και λειτουργία τόσο των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων όσο του ίδιο
28/08/14
Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνει τέλος στο άγχος και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας ζωής.

Είσοδος

powered by onned.web.team