Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ όπως εγκρίθηκε στην Εθνική Συνδιάσκεψη στις 18 Μαρτίου 2018 και με βάση τα άρθρα 20, 24, 26, 27 όριζονται ως επικεφαλής των Γραμματειών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ:

Μπέρμπερι Κλέα: ως Υπεύθυνη Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού


Τρέβλας Χρήστος: ως Υπεύθυνος της Γραμματείας Μηχανογράφησης, Αρ
χείου και Εθνικού Μητρώου Μελών

Κοσσυβάκης Κωνσταντίνος: ως Υπεύθυνος της Γραμματείας Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων & Τύπου

Κρικέλας Νικόλαος: ως Υπεύθυνος της Γραμματείας Οργάνωσης & Κινητοποίησης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του παραπάνω Κανονισμού Λειτουργίας όριζεται το εξής τριμελές διοικητικό συμβούλιο της Πολιτικής Ακαδημίας:

Μαντζή Κωνσταντίνα

Γκανάς Παναγιώτης 

Ψύχος Βασίλης

 

O Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ

Στάσης Κωνσταντίνος